Monthly Archives: September 2019

The Wair Coffee

Tên sp: ViỆT: Cà Phê Bột Nguyên Chất EN: Pure Coffee Powder SLOGAN: VIET:  Đặc Sản Cao nguyên Đại Ngàn EN:  Specialties of Highland Long Short Thàn phần: Robusta  & Arabica INGREDIENTS: Robusta  & Arabica No Preservalives            No Color – Additives No Spices Không Chất Bảo Quản Không Phẩm Màu Không hương liệu KLT: 500g […]